Pro Cura Consult is een onafhankelijk bedrijfskundig adviesbureau.

PCC geeft advies, ondersteunt en begeleidt bedrijven bij de verbetering van bedrijfsvoering op het gebied van kwaliteits-, arbo-, veiligheid- en milieuzorg. Een goed managementsysteem is het uitgangspunt voor het beheren en continu verbeteren van beleid, bedrijfsprocessen en productieresultaat. PCC biedt dienstverlening op maat en gaat met u om tafel om de ontwikkeling en verbetering van managementsystemen toe te spitsen op de eisen en behoeften van uw bedrijf.

U kunt bij PCC terecht voor:

Zorgsystemen

Het optimaliseren en implementeren van zorgsystemen

Certificeringtrajecten

Normen en eisen certificeringtrajecten.

Audits

Wij voeren onafhankelijke interne audits uit.

Training

Wij verzorgen trainingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Onafhankelijk advies en coaching

Onafhankelijk advies en coaching voor uw organisatie.

Interim-management en
projectleiderschap

Doelstellingen halen.

Werkplekinspecties

Veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag en een veilige werkomgeving.

Quickscan

Een quickscan. (snelle doorlichting van bedrijfsprocessen)

De werkwijze van PCC kenmerkt zich door een individuele, concrete en doelgerichte aanpak, heldere en direct toepasbare rapportages en duidelijke communicatie met zowel leidinggevenden als werknemers op de vloer. PCC hecht waarde aan het creëren van een breed draagvlak voor de implementatie van (nieuwe) zorgsystemen.
PCC kan ondersteuning bieden bij het integreren van verschillende beheersystemen. Dit voorkomt overlap en zorgt voor een overzichtelijke structuur. Het voeren van een geïntegreerd beheersysteem draagt bij een aan positief imago van het bedrijf naar de klant, investeerders of andere stakeholders.

PCC maakt managementsystemen helder en inzichtelijk.

Met tools voor interactieve communicatie op inter- en extranet wordt integrale betrokkenheid en een inzichtelijke structuur van het managementsysteem gecreëerd. PCC kan het beheer van uw managementsysteem op zich nemen zo dat de voortgang en kwaliteit daarvan gewaarborgd wordt.

 

U kiest voor Pro Cura Consult als u geen inefficiëntie duldt.